Упражнение 72 на should / shouldn't

Loading...
Дополните предложение should / shouldn’t и глаголом в скобках.

(think) You before you speak. You are too impulsive.