Упражнение 400 на Present Perfect

Loading...

Верно или неверно? Обратите внимание на глагол в Present Perfect.


Why is he changed his mind?