Упражнение 400 на Present Perfect

Loading...

Верно или неверно? Обратите внимание на глагол в Present Perfect.


You haven't answer all the questions yet.