Упражнение 224 на употребление Present Perfect

Loading...

Выберите наиболее подходящий вариант.


Charly a car mechanic. 

How long a car mechanic? 

He a car mechanic since he graduated from school.