Упражнение 224 на употребление Present Perfect

Loading...

Выберите наиболее подходящий вариант.


Emile a chef in a famous restaurant. 

How long a chef? 

He a chef for two years.