Упражнение 258 на образование Present Perfect Continuous

Loading...

Впишите глагол, данный в скобках, в Present Perfect Continuous.


(sunbathe) You for three hours. You'll get sunburnt!