Упражнение 266 на употребление Past Perfect

Loading...

Выберите наиболее подходящий вариант.


We came to visit Rachel but she wasn't at home.
She before we .