Упражнение 265 на образование Past Perfect

Loading...

Поставьте глагол в скобках в Past Perfect.


(become) Jack couldn't wear that jacket anymore because it shabby.